Hệ thống tiền đình đóng vai trò hết sức quan trọng đối với chúng ta. Bộ phận tiền đình nằm sâu trong hốc tai...

Rối loạn tiền đình kèm theo những triệu chứng như hoa mắt chóng mặt, quay cuồng, ùi tai, nôn ói… với những triệu chứng...

  Rối loạn tiền đình những năm trước theo thống  kê hội chứng gặp ở năm giới với độ tuổi trung niên từ 50 tuổi...

Tiền đình là một hội chứng chứ không phải là bệnh như nhiều người nghĩ. Tai chúng ta gồm có 3 phần tai ngoài...